Alpon savannilla -kirja on hyvä lahjakin!

Alpo Koivumäestä ja hänen taiteestaan kertova kirja julkistettiin hänen 80-vuotisjuhlassaan heinäkuussa 2019.

Kirjoittajia ovat Minna Haveri, Loviisa Kautiainen, Marja-Terttu Kivirinta, Seppo Knuutila, Erkki Pirtola ja Liisa Ruismäki.

Valokuvia on Veli Granöltä, Minna Haverilta, Loviisa Kautiaiselta, Risto Kautiaiselta, Seppo Knuutilalta, Mirja Koivistolta, Jean-Noël Montagnélta, Hannu Pajulta ja Sanni Sepolta.

Tuotannosta huolehtivat Liisa Heikkilä-Palo ja Elina Vuorimies

Taiton ja kuvankäsittelyn teki Marko Mäkinen

Kustantaja on Kauhajoki-Seura ry

Painopaikka Tallinna raamatutrükikoda

ISBN 978-952-69281-0-4

Kirjaa on saatavilla Kauhajoen kirjakaupasta, Valkoisesta Puusta, Alpon savannilta.
Haluatko kirjan postitse: kysy Kauhajoki-Seuralta http://www.kauhajokiseura.fi/index.html
Sähköposti: toimisto@kauhajokiseura.fi

Hinta 20 € (+lähetyskulut)